Farias Jiu Jitsu Schedule

Farias Jiu-Jitsu is open 7 days a week!

Stop in today to sign up for your FREE trial week of Brazilian Jiu Jitsu!

Adult Fitness Class 9 am 10 am Carlos Farias JOIN NOW!
Adult Jiu Jitsu 10 am 11 am Carlos Farias JOIN NOW!
Kids Jiu Jitsu 5 pm 6 pm Carlos Farias JOIN NOW!
Adult Beginner Jiu Jitsu 6 pm 7 pm Carlos Farias JOIN NOW!
Adult Jiu Jitsu 7 pm 8:30 pm Carlos Farias JOIN NOW!
Adult Jiu Jitsu 10 am 11 am Carlos Farias JOIN NOW!
Kids Jiu Jitsu 5 pm 6 pm Carlos Farias JOIN NOW!
Adult Beginner Jiu Jitsu 6 pm 7 pm Carlos Farias JOIN NOW!
Adult Jiu Jitsu 7 pm 8:30 pm Carlos Farias JOIN NOW!
Adult Fitness Class 9 am 10 am Carlos Farias JOIN NOW!
Adult Jiu Jitsu 10 am 11 am Carlos Farias JOIN NOW!
Kids Jiu Jitsu 5 pm 6 pm Carlos Farias JOIN NOW!
Adult Beginner Jiu Jitsu 6 pm 7 pm Carlos Farias JOIN NOW!
Adult Jiu Jitsu 7 pm 8:30 pm Carlos Farias JOIN NOW!
Adult Jiu Jitsu 10 am 11 am Carlos Farias JOIN NOW!
Kids Jiu Jitsu 5 pm 6 pm Carlos Farias JOIN NOW!
Adult Beginner Jiu Jitsu 6 pm 7 pm Carlos Farias JOIN NOW!
Adult Jiu Jitsu 7 pm 8:30 pm Carlos Farias JOIN NOW!
Adult Jiu Jitsu 10 am 11 am Carlos Farias JOIN NOW!
Family Jiu Jitsu (adults and kids) 5:30 pm 6:30 pm Carlos Farias JOIN NOW!
Adult Jiu Jitsu (adults and kids) 10:30 am 11:30 am Carlos Farias JOIN NOW!
Open Mat 11 am 1 pm Carlos Farias JOIN NOW!

Our Address

1115 N Higley Rd #104
Mesa, Az 85205

Our Phone

(480) 207-7086


Our Social Media